Giới thiệu mẫu website

Thông Tin

Giao diện trực quan, hiện đại, chuyên nghiệp
Responsive thích hợp mọi giao diện desktop, tablet, mobile
Chức năng thân thiện, quản trị đơn giản, dễ dàng

Mẫu website Takamado có đầy đủ các chức năng mà một website khách sạn cần có. Phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp của bạn.