img

Domain SSL

Fast & Economical

Đối tượng thích hợp: Website bán hàng có giao dịch nhỏ
Thanh địa chỉ: Chuyển thành https.
Tên doanh nghiệp: Không hiển thị
Yêu cầu kiểm duyệt: Xác thực tên miền
Chuẩn mã hóa: 128 bits đến 256 bits
Độ dài khóa: 2048 bits
Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs:
Khả năng bảo mật: Không giới hạn server
Dấu hiệu bảo mật: Hiển thị trên website
DV kiểm soát phần mềm độc hại cho tên miền:
DV cảnh báo website lừa đảo trực tuyến:
Mức bảo hiểm sự cố: $10,000
Xem thêm

Standard

5.200.000 vnđ/năm

WildCard

19.000.000 vnđ/năm

Organization SSL

High Assurance SSL

Đối tượng thích hợp: Doanh nghiệp nhỏ, đặt phòng, đặt bàn, đặt vé trực tuyến
Thanh địa chỉ: Chuyển thành https.
Tên doanh nghiệp: Hiển thị trong thuộc tính của chứng thư
Yêu cầu kiểm duyệt: Xác thực tổ chức sở hữu tên miền
Chuẩn mã hóa: 128 bits đến 256 bits
Độ dài khóa: 2048 bits
Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs:
Khả năng bảo mật: Không giới hạn server
Dấu hiệu bảo mật: Hiển thị trên website
DV kiểm soát phần mềm độc hại cho tên miền:
DV cảnh báo website lừa đảo trực tuyến:
Mức bảo hiểm sự cố: $1,250,000
Xem thêm

Standard

7.500.000 vnđ/năm

WildCard

21.000.000 vnđ/năm

Extended SSL

Activate the blue Address Bar

Đối tượng thích hợp: Doanh nghiệp, ngân hàng điện tử, sàn chứng khoán, sàn vàng...
Thanh địa chỉ: Chuyển thành https.
Tên doanh nghiệp: Hiển thị ngay trên thanh địa chỉ trình duyệt
Yêu cầu kiểm duyệt: Xác thực cao cấp uy tín của tên miền và tổ chức
Chuẩn mã hóa: 128 bits đến 256 bits
Độ dài khóa: 2048 bits
Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs:
Khả năng bảo mật: Không giới hạn server
Dấu hiệu bảo mật: Hiển thị trên website
DV kiểm soát phần mềm độc hại cho tên miền:
DV cảnh báo website lừa đảo trực tuyến:
Mức bảo hiểm sự cố: $1,500,000
Xem thêm

Standard

20.000.000 vnđ/năm

sans bổ sung DV OV EV
UC
1 SANs FQDN/ 1 năm 4,300,000 vnđ/năm 4,300,000 vnđ/năm
1 SANs Sub-domain / 1 năm 1,695,000 vnđ/năm 2,200,000 vnđ/năm 2,200,000 vnđ/năm
1 SANs Global IP 4,300,000/năm

6,880,000/2 năm

Lưu ý: bảng giá chưa bao gồm thuế VAT 10%