startup

business

enterprise customize
Giá/tháng 300.000đ 399.000đ 899.000đ Liên hệ
Dung lượng (GB) 30 100 250 Customize
Địa chỉ Email 50 200 500 Customize
Số lượng email gửi đi/giờ 100 1000 Unlimited Unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail) /ngày 100 1000 2500 Customize
Mail Group 10 30 100 Customize
Email Forwarder
Email Continuing (Email hoạt động không gián đoạn trên nhiều hạ tầng DC khác nhau)
Email Archiving (Lưu trữ dữ liệu email tại hạ tầng Datacenter dự phòng)
Filter inbound & outbound (Lọc spam email, virus)
Khuyến mại
  • + Mua 2 năm tặng 6 tháng Nhập mã: CP6M
  • + Mua 3 năm (4 năm) tặng 1 năm Nhập mã: CP12M
  • + Mua 5 năm tặng 2 năm Nhập mã: CP24M
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Liên hệ