1Nhập các tên miền cần kiểm tra

Lưu ý: Nhấn Enter để check nhiều tên miền cùng lúc

2Chọn ít nhất 1 loại tên miền
  • Tên miền Việt Nam
  • Tên miền Quốc tế
3Click để kiểm tra
4Kết quả kiểm tra tên miền
Tên miền Việt Nam Phí đăng ký Phí duy trì /năm Tổng phí Transfer về SGiaLai Đăng ký
.vn 290,000 đ 450,000 đ 740,000 đ Miễn phí Đăng ký
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 290,000 đ 335,000 đ 625,000 đ Miễn phí Đăng ký
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN 160,000 đ 190,000 đ 350,000 đ Miễn phí Đăng ký
.name.vn 35,000 đ 40,000 đ 75,000 đ Miễn phí Đăng ký
Tên miền Quốc Tế Phí đăng ký Phí duy trì /năm Tổng phí Transfer về SGiaLai Đăng ký
.vip 1,015,000 đ 1,015,000 đ 2,030,000 đ 820,000 đ Đăng ký
.ski 875,000 đ 875,000 đ 1,750,000 đ 660,000 đ Đăng ký
.poker 1,350,000 đ 1,350,000 đ 2,700,000 đ 855,000 đ Đăng ký
.id 765,000 đ 765,000 đ 1,530,000 đ 575,000 đ Đăng ký
.store 1,145,000 đ 1,145,000 đ 2,290,000 đ 920,000 đ Đăng ký
.com 230,000 đ 250,000 đ 480,000 đ 230,000 đ Đăng ký
.org 290,000 đ 290,000 đ 580,000 đ 190,000 đ Đăng ký