QUẢN LÝ TÊN MIỀN

Domain Controller, Quản lý cập nhật NS, DNS, Chỉnh sửa thông tin chủ sở hữu tên miền.

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để hưởng nhiều ưu đãi từ SGIALAI.
Managed DNS
Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Khóa tên miền
Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Domain forwarding
Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn
Bảo mật thông tin tên miền
Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được giấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois

Tư vấn lựa chọn tên miền

Chúng tôi sẽ tư vấn để bạn lựa chọn được tên miền hợp lý